U intenzivnoj poljoprivredi, a uslijed prirodnih procesa i antropogenih čimbenika, većina tala proizvodnog područja šećerne repe bilježi pad pH vrijednosti tla čime se smanjuje njihov proizvodni potencijal.Korištenjem vapnenih materijala mjerom kalcifikacije popravlja se pH tla što uzrokuje pozitivne reakcije kod ostalih svojstava tla. Jedan od kvalitetnih vapnenih materijala je karbokalk koji je pokazao odlične
rezultate u proizvodnji šećerne repe.