U skladu s općom poslovnom orijentacijom i etičkim načelima uspješnog i odgovornog gospodarskog subjekta, svjesni važnosti svoje uloge u društvu, kao i potreba ostalih zainteresiranih strana, obavezali smo se na provedbu politike upravljanja kvalitetom, sigurnošću hrane, kulturom sigurnosti hrane, okolišem  i energijom na svim lokacijama i proizvodnim pogonima:

  • Uprava HIŠ d.d. – Ulica Grada Vukovara 269g, 10000 Zagreb
  • Pogon Virovitica  – Matije Gubca 254, 33000 Virovitica
  • Pogon Županja – Ulica Šećerana 63, 32270 Županja

 

Naša misija je osigurati visoku kvalitetu i zdravstvenu ispravnost šećera, vodeći brigu o našem utjecaju na okoliš i potrošnju energije te na taj način zadržati status pouzdanog partnera našim kupcima.

Naša vizija je ulazak u top 5 proizvođača šećera u EU, stalnim ispunjavanjem zahtjeva, potreba i očekivanja kupaca i potrošača održavanjem visoke kvalitete i zdravstvene ispravnosti naših proizvoda, kao i brigom za zaštitu okoliša i potrošnji energije.

Svoje ciljeve postižemo ulaganjem u najsuvremeniju tehnologiju proizvodnje, kroz razvoj tržišta, prodaje i marketinga te kontinuiranim unapređivanjem sustava upravljanja pozicioniramo HIŠ d.d. u vrh europskih i svjetskih proizvođača šećera.

Naša obaveza kao proizvođača je ispuniti sve zahtjeve koji se odnose na program proizvodnje zdravstveno ispravnog šećera, uz čvrsto opredjeljenje svih zaposlenih da prilagodimo proizvodnju sustavu upravljanja kroz kulturu sigurnosti hrane i sigurnost hrane.

Kultura sigurnosti hrane uključuje sve razine menadžmenta (viša, srednja, nadzorna) koji su odgovorni za jasnu komunikaciju s radnicima koji izvršavaju misiju tvrtke. Jednako je važno da radnici na praktičnoj razini daju povratne informacije o tome što radi, a što ne.

Adekvatnim projektiranjem i upravljanjem našim procesima, posebnu pažnju poklanjamo zaštiti okoliša, u prvom redu poboljšanjem sustava upravljanja zaštitom okoliša, smanjenjem štetnih utjecaja i štednjom prirodnih resursa.

Posebnu pažnju posvećujemo upravljanju energijom kroz upravljanje energetskim aspektima povezanih s procesom proizvodnje šećera na lokacijama:

Temeljna načela upravljanja energijom zasnovana su na sljedećim opredjeljenjima:

  • Kontinuirano poboljšanje energetske učinkovitosti
  • Osiguranje dostupnosti informacija i svih potrebnih resursa za realizaciju općih i pojedinačnih energetskih ciljeva
  • Osiguranje nabavke energetsko efikasnih proizvoda i usluga te razvoj energetsko učinkovitih procesa

Definirajući budućnost Uprava HIŠ d.d. svojim načinom upravljanja osigurava:

  • usklađenost sa svim zakonskim propisima i zahtjevima kupaca,
  • resurse i edukaciju potrebnu za provedbu ove politike,
  • procjenu djelotvornosti i usklađenosti s postavljenim ciljevima,
  • provođenje kontinuiranog poboljšanja integriranog sustava upravljanja.

U skladu s načelima transparentnosti Uprava HIŠ d.d. osigurala je dostupnost ove politike svojim zaposlenicima i svim zainteresiranim stranama.

                                                                                                      

Predsjednik Uprave

                                                                                                      Željko Zadro, dipl.oec.